Het Belang van Taal op de Werkvloer

Op donderdag 18 juni werd er tijdens de Business Challenge Rotterdam in De Kuip een social marketing interventie uitgevoerd om aandacht te vragen voor taal op de werkvloer.

Social marketing draait om gedragsverandering. Gemeente Rotterdam wilde weten hoe zij bedrijven en ondernemers kan motiveren en ondersteunen om in te zetten op het werken aan een betere taalvaardigheid van hun werknemers. Na een social marketing onderzoek, waar de behoeften en barrières van bedrijven op dit gebied in kaart zijn gebracht, is er een aanpak ontworpen. Deze aanpak is bedoeld om werkgevers handvatten en ondersteuning te bieden om met taal aan de slag te gaan. Een eerste stap in de aanpak is het bewust maken van bedrijven van de noodzaak om in te zetten op taal.

Op het veld van de Kuip stond een Praat Pagode, waar het Taal Team in gesprek ging met de aanwezige ondernemers om over het onderwerp te praten. Dit alles onder het genot van een flesje Spraakwater en een Kletskop. Niet alleen de ondernemers werden geïnspireerd, ook het Taal Team kreeg bijzonder mooie verhalen van de ondernemers te horen. In de Praat Pagode stond de Babbelbox, waar veel ondernemers hun ideeën over taal gedeeld hebben. Het belang van het inzetten op taal is aangestipt en er zijn mooie voorbeelden gegeven over de praktische uitvoerbaarheid. Oud-minister Ivo Opstelten is ook even komen kijken en heeft in de Babbelbox alle ondernemers opgeroepen om met taal in hun bedrijf aan de slag te gaan.

Wij vonden het een zeer geslaagde dag en inspirerend om te zien hoe de resultaten van het social marketing onderzoek direct in de praktijk toepasbaar zijn gemaakt. De filmpjes van de Business Challenge zijn binnenkort te vinden in de online toolkit Taal op de Werkvloer, via deze link.

 

Taal op de Werkvloer W&I Group 1Taal op de Werkvloer W&I Group 2Taal op de Werkvloer W&I Group 3